Mitski @ Lincoln Hall

Mitski headlining Lincoln Hall Day 7 of Red Bull Sound Select's 30 Days in Chicago Tuesday, November 7, 2017 by Yara Cruz.